Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte

Ph.d. projektet undersøger elevengagement, som er afgørende for elevers inklusion og læringsudbytte.

Der undersøges karakteristika ved læringsmiljøer med hhv. engagerede og uengagerede elever, samt engagementets betydning for elevers og læreres oplevelse af inklusion i undervisningen.

Projektet leverer ny viden til udvikling af engagerende læringsmiljøer, der karakteriseres ved elevers lyst til og motivation for læring samt aktiv deltagelse og inklusion i undervisningen.
 

Projektet kort