Anerkendelse eller miskendelse?

- hvordan oplever unge med etnisk minoritetsbaggrund mødet med lærere og pædagoger?

Blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er der en gruppe, som ikke trives med uddannelse og har vanskeligere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end majoritetsunge.

Projekt 'Anerkendelse eller miskendelse' kortlægger, hvorfor denne gruppe ikke trives med de sociale og faglige forhold i institutioner og skoler – og hvordan de oplever at blive mødt af lærere og pædagoger.

Projektet har undersøgt møderne mellem minoritetsunge og lærere og pædagoger set fra de unges synspunkt. Undersøgelsen fokuserer på de unges skole- og institutionsoplevelser, deres oplevelser med lærere og pædagoger og af undervisning og aktiviteter. Men undersøgelsen handler også om de unges oplevelse af kammeraterne og deres oplevelse af samarbejdet mellem deres forældre og skolen.

Læs mere: