Håndværk og design

Tekstildesignere

 

Projektet "Håndværk og Design" havde til formål at sammentænkning de traditionelle fag sløjd og håndarbejde i et håndværksmæssigt designperspektiv, som kan bidrage til fornyet opmærksomhed, respekt og fortsat udvikling af dette fagfelt.

Undersøgelsen viser, at lærere i undervisningen retter opmærksomheden mod elevernes arbejde med idéudvikling, kreativitet og udtryk. Desuden ses, at de via arbejdet med designproblematikker i højere grad retter opmærksomheden mod det omliggende samfund.

Projektgruppe

Mette Jørgensen – Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS
Hanne Schneider – Læreruddannelsen Zahle
Benny Gaarde – Skolen for materiel design/DIDAK
Stig Pedersen – Skolen for materiel design/DIDAK – projektansvarlig sap@ucc.dk