Gendering ICT in everyday life

- hvilke mediekulturelle forudsætninger får børn og unge i familien?

Skolen har vanskeligt ved at håndtere digitaliseringen og medialiseringen i praksis. Det nordiske forskningsprojekt ’Gendering ICT in everyday life’ undersøger, hvilke mediekulturelle forudsætninger børn og unge erhverver sig i familien, og hvilken rolle køn og generationer spiller.

Projektet belyser, hvordan børn og unges mediebrug i familien kan udfordre den pædagogiske dagsorden i skolen. De foreløbige resultater viser, at der ses forskellige ’familiefortællinger’, hvor digitale medier har en særlig og ofte meget forskellig plads og betydning.

I alle familier kan lokaliseres nogle mediebaserede nøglesymboler, i alle familier kan lokaliseres forskellige forældreholdninger og -værdier – fra mere regulerende holdninger over fællesskabssøgende holdninger til frigjorte forældreholdninger i generationsmødet. Kønnet spiller en særlig rolle i den sammenhæng. Og ofte er forholdet mellem søskende og mellem far og mor af afgørende betydning i den forbindelse.

I Danmark følger vi fem børnefamilier og deres mediemønstre. Alle familier er veluddannede og bor i København. I de fem familier er fritidens mediekultur ikke blot en parallel kultur til skolen, men et udtryk for en høj grad af innovativ mediekultur, der er kendetegnet ved at være brugergenereret og gøre brug af uformel videndeling – på tværs af køn og generationer. De enkelte familiemedlemmer har forskellige kompetencer, og ofte er børnene på forkant af den teknologiske og mediemæssige udvikling.

Læs mere:

Projektet kort

Familiens medialisering

Familiens medialisering - et casestudie

En bog om børn og unges mediebrug hjemme i familien.
Kan denne være med til at udfordre den pædagogiske dagsorden i skolen?

 

Af

Ole Christensen