Elever som reagenter

Situeret skriveundervisning på mellemtrinnet

Med udgangspunkt i socialsemiotisk tekstteori og OECD's anbefalinger vedr. læringssituationer undersøger projektet, hvordan skriveundervisning kan tilrettelægges.

Formålet er at bidrage til udviklingen af principper og strategier forminddragelse af situationer fra livet uden for skolen og skabe rum for elevens positionering som reagerende skribent.

Dette undersøges metodisk ved hjælp af afprøvning af et didaktisk design i to klasser på mellemtrinet og analyse af dets betydning for praksis.