Digital kultur i børnehaven

- en undersøgelse af brugen af nye digitale teknologier i børnehaven

Digitale medier er en væsentlig del af børn og unges hverdag. Børn og unge er både konsumenter og producenter i forbindelse med anvendelsen af digitale medier helt ned i børnehavealderen.

Den digitale kultur er imidlertid hæmmet af, at pædagoger og andre ansatte ikke betragter sig som kompetente til at understøtte kreative digitale processer.

"Digital kultur i børnehaven" er en undersøgelse af, hvordan den digitale kultur kommer til udtryk i udvalgte dagtilbud for førskolebørn og i forbindelse med brobygningen.

Projektet afdækkede, hvilke mulige behov, der er for tiltag inden for området i forhold til arbejdet med digital kultur, samt hvorledes dagtilbud kan udvikle kompetencer, der sigter mod at understøtte børns mediedannelsesprocesser.

Læs mere

Projektet kort

Materialer og links

Projektet har sin egen hjemmeside, hvor projektets resultater er fremlagt. Her finder du materialer og link til materialer vedrørende børns leg med it og medier.