Der skal billeder på matematikken

If I can’t picture it - I can’t understand it

- Albert Einstein

En gruppe elever ser ud til at have problemer, når de matematiske begreber bliver abstrakte. Med et ønske om at udvikle undervisnings- og arbejdsformer, der understøtter den abstrakte tænkning for elever, undersøgte projektet "Der skal billeder på matematikken" mulighederne i at illustrere matematik.

Projektet analyserede og vurdere, hvordan målrettet arbejde med at illustrere matematik kan bidrage til at understøtte abstrakt tænkning og afdækkede hvilke konsekvenser, det kan få for tilrettelæggelsen af undervisning.

Læs mere: