Forskningsprogrammer


Forskning i UCC er organiseret i fire overordnede forskningsprogrammer:

Didaktik og Læringsrum, Diversitet og Social Innovation, Ledelse og Organisatorisk Læring og Sundhed og Krop. Klik på en boks for at læse mere om det enkelte program.