Om forskning i UCC

I UCC arbejder vi med at udvikle praksisnær viden til gavn for professionerne og deres uddannelser. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproblematikker, som lærere, pædagoger og sygeplejersker støder på i deres daglige praksis. Gennem dialog og tæt samarbejde med de professionelle skaber vi ny, forskningsbaseret viden.

Udgangspunktet for forskningen er den såkaldte videntrekant – det vil sige samspillet mellem uddannelse, forskning og praksis. Udviklingen af ny viden foregår derfor tæt på uddannelses- og professionspraksis, er ofte tværdisciplinær og har innovation og udvikling af professionernes uddannelser og praksisfelter for øje.

Forskning i UCC er designet til at understøtte forandring. Vi udvikler løbende nye metoder og bringer viden i spil, der hvor undervisere og andre professionelle møder konkrete udfordringer. Samspillet med praksis fører til robuste og brugbare løsninger.

UCC’s forskning foregår i et tæt samarbejde med regioner, kommuner, virksomheder og institutioner samt nationale og internationale forskningsinstitutioner.

Vi har blik for, at aktuel og opdateret viden om professionerne ikke længere er et nationalt eller lokalt anliggende og stræber mod internationalt samarbejde som et aspekt af alle større forskningsprojekter.