Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning

Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning forsker i områder forbundet med grundskolen – fra læreres arbejde med børns læreprocesser til praksisser i skolefag over pædagogers rolle i skolen.

Programmets projekter tager udgangspunkt i dagens skole, som blandt andet er kendetegnet ved ønsker om øget læring i en internationaliseret og globaliseret skolekontekst. Der udformes til stadighed nye faglige mål for fagene, skolens arbejdsformer ændres gennem skolereformer, og digitalisering og inklusionsloven giver skolen et meget differentieret elevgrundlag.

Med disse krav skabes udfordringer og potentialer i forhold til skolens konkrete praksis. En praksisnær og samarbejdende uddannelsesforskning, der er tæt knyttet til professionsuddannelserne, kan bidrage konstruktivt i udformningen af fremtidens skole; en aktualiseret skole i relation til elevernes viden og færdigheder, alsidige udvikling og deltagelse i demokratiske processer.

Forskningsprogrammets projekter og spørgsmål er konstrueret til at skabe viden, der kan bidrage ind i tre forskellige praksisfelter: forskning, uddannelse og skole. Vores projekter er kollektive forskningsprojekter udviklet af forskerne og gennemført med deltagelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelse og konsulenter fra videreuddannelsen. I tolkningen af data inddrager vi ofte de lærere, pædagoger og elever, som deltager i dele af processerne, ligesom skolens interessenter kan inddrages i diskussion af forskningens resultater.

Forskningsprogrammet arbejder med følgende satsninger:

En del af programmets projekter er tværinstitutionelle og sker i samarbejde med bl.a. universiteter og andre UC’er. Programmet har desuden længerevarende kommunale samarbejdspartnere, udvikler anerkendte interventionsformer og forskere og vidensmedarbejder deltager i den offentlige debat om den faglige udvikling i skolen.

Inklusion kræver bedre arbejdsvilkår

Se på lærernes arbejdsvilkår

"En bedre skole med høj grad af inklusion og undervisningsdifferentiering kræver, at vi starter med at se på lærernes arbejdsvilkår, der er ret usle i disse år." Det skriver Sine Penthin Grumløse fra KP og Lotte Hedegaard-Sørensen fra DPU.

Læs debatindlæg i Skoleliv

Litteraturundervisning med tænk-højt-metode

Et ph.d.-projekt bruger metoden Verbal Protocol til at undersøge læseforståelsesvanskeligheder. I NVL's forskerklumme fortæller Nina Berg Gøttsche om metoden, der går ud på at få deltagerne til at tænke højt, når de løser problemer. Klummen redigeres af Kristine Kabel og Lene Storgaard Brok. Læs klumme

Gramma3

Nyt blik på grammatikundervisning

UCC går sammen med VIA og Nationalt Videncenter for Læsning om et forskningsprojekt om grammatik, Gramma3. Projektet skal gøres os klogere på, hvordan grammatikundervisning praktiseres i danske klasserum i sprogfagene dansk, engelsk og tysk.

Læs mere