Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning

Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning forsker i områder forbundet med grundskolen – fra læreres arbejde med børns læreprocesser til praksisser i skolefag over pædagogers rolle i skolen.

Programmets projekter tager udgangspunkt i dagens skole, som blandt andet er kendetegnet ved ønsker om øget læring i en internationaliseret og globaliseret skolekontekst. Der udformes til stadighed nye faglige mål for fagene, skolens arbejdsformer ændres gennem skolereformer, og digitalisering og inklusionsloven giver skolen et meget differentieret elevgrundlag.

Med disse krav skabes udfordringer og potentialer i forhold til skolens konkrete praksis. En praksisnær og samarbejdende uddannelsesforskning, der er tæt knyttet til professionsuddannelserne, kan bidrage konstruktivt i udformningen af fremtidens skole; en aktualiseret skole i relation til elevernes viden og færdigheder, alsidige udvikling og deltagelse i demokratiske processer.

Forskningsprogrammets projekter og spørgsmål er konstrueret til at skabe viden, der kan bidrage ind i tre forskellige praksisfelter: forskning, uddannelse og skole. Vores projekter er kollektive forskningsprojekter udviklet af forskerne og gennemført med deltagelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelse og konsulenter fra videreuddannelsen. I tolkningen af data inddrager vi ofte de lærere, pædagoger og elever, som deltager i dele af processerne, ligesom skolens interessenter kan inddrages i diskussion af forskningens resultater.

Forskningsprogrammet arbejder med følgende satsninger:

En del af programmets projekter er tværinstitutionelle og sker i samarbejde med bl.a. universiteter og andre UC’er. Programmet har desuden længerevarende kommunale samarbejdspartnere, udvikler anerkendte interventionsformer og forskere og vidensmedarbejder deltager i den offentlige debat om den faglige udvikling i skolen.

Sproglig analyse af plagiering

Som eksaminator og censor må man gøre brug af sit kendskab til eksamensemnet, til teksttypen og til tekststilistik - automatisk plagiatkontrol kan ikke stå alene, skriver lektor, ph.d. Tanya Karoli Christensen på Københavns Universitet i NVL's forskerklumme. Klummen redigeres af Kristine Kabel og Lene Storgaard Brok.
Læs klumme

 

Husk nu, at forældre ikke kan styre alt, hvad der sker i deres børns liv

Når børneopdragelse bliver den vigtigste faktor i børns udvikling, er der ikke noget at sige til, at nogle forældre føler sig presset, skriver KP-forskere, Sine Penthin Grumløse og Anja Marschall, i Politiken.

Læs debatindlæg