Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning

Der er høje forventninger til lærere og pædagogers arbejde med børns læring og udvikling – både fra den enkelte borger og fra de offentlige og private arbejdsgivere.

Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning forsker i lærere og pædagogers arbejde med børns læreprocesser. Arbejdet i programmet er organiseret i tre forskningssatsninger:

I forskningsprogrammet producerer vi viden, der kan bidrage til udvikling af praksis i skoler og dagtilbud i spændingsfeltet mellem politiske krav, professionalitet og et godt og inspirerende hverdagsliv for alle børn.

Vores blik på læreprocesser er altid kontekstuelt eller relationelt – og aldrig udelukkende psykologisk eller individuelt. Konteksten kan i vores konkrete projekter være fx kultur, politiske styringsredskaber, nye teknologier eller rum i arkitektonisk forstand.

Et godt og lærerigt hverdagsliv for alle børn

Det gode dagtilbud og den gode skole sikrer vores børns muligheder for at tilegne sig faglig viden og demokratisk dannelse samt retten til at udfolde sig selv på egne og på kollektivets præmisser. Gennem vores forskning udvikler vi viden om, hvilken pædagogisk og didaktisk praksis der kan kvalificere læringsmiljøerne og udvikle professionaliteten i forhold til at sikre muligheder og rettigheder for alle børn.

Skaber viden, der har relevans ude i praksis

Vores forskning er kritisk og deltagerorienteret. Det vil bl.a. sige, at vi forsker med lærere og pædagoger og de børn, der er i deres varetægt. Forskningen foregår ude i praksis, og vi samarbejder tæt med professionelle og børn om at skabe viden af høj kvalitet og med stor relevans.

Vi forsker i bl.a. undervisningsdifferentiering, naturfagsdidaktik, digitale redskaber i skole og dagtilbud, undervisningsplanlægning, tidlig sprogstart og kvalitet i dagtilbud, og i projekterne arbejdes der med metoder som lektionsstudier, praksisforskning og aktionsforskning.

Computersimulationer af læseprocesser

Simulationer af læseprocesser

Stig Toke Gissel forklarer i NVL's forskerklumme, hvorfor pokker vi skal have computere til at simulere læsning. Klummen redigeres af Kristine Kabel og Lene Storgaard Brok og er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. Læs klumme

Tid

Hvad drømmer børn om?

"Jeg vil gerne have lov til at gå langsomt i børnehaven, men det vil min mor ikke, fordi vi ikke har tid og det dér," fortalte et barn i en undersøgelse af børns hverdagsliv fra 1994. Sine Penthin Grumløse og Anja Marschall funderer i en kronik i Politiken over, hvor langt vi mon er kommet siden 1994. Læs kronik

 

Kig på lærernes vilkår

De politiske krav til skolen er alt for langt fra virkeligheden, som lærere og elever oplever den. Hvis målene om inklusion og differentieret undervisning skal indfries, er det nødvendigt at ændre lærernes vilkår. Det skriver Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen i Skoleliv.

Læs debatindlæg