Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning

Forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og Vejledning forsker i områder forbundet med grundskolen – fra læreres arbejde med børns læreprocesser til praksisser i skolefag over pædagogers rolle i skolen.

Programmets projekter tager udgangspunkt i dagens skole, som blandt andet er kendetegnet ved ønsker om øget læring i en internationaliseret og globaliseret skolekontekst. Der udformes til stadighed nye faglige mål for fagene, skolens arbejdsformer ændres gennem skolereformer, og digitalisering og inklusionsloven giver skolen et meget differentieret elevgrundlag.

Med disse krav skabes udfordringer og potentialer i forhold til skolens konkrete praksis. En praksisnær og samarbejdende uddannelsesforskning, der er tæt knyttet til professionsuddannelserne, kan bidrage konstruktivt i udformningen af fremtidens skole; en aktualiseret skole i relation til elevernes viden og færdigheder, alsidige udvikling og deltagelse i demokratiske processer.

Forskningsprogrammets projekter og spørgsmål er konstrueret til at skabe viden, der kan bidrage ind i tre forskellige praksisfelter: forskning, uddannelse og skole. Vores projekter er kollektive forskningsprojekter udviklet af forskerne og gennemført med deltagelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelse og konsulenter fra videreuddannelsen. I tolkningen af data inddrager vi ofte de lærere, pædagoger og elever, som deltager i dele af processerne, ligesom skolens interessenter kan inddrages i diskussion af forskningens resultater.

Forskningsprogrammet arbejder med følgende satsninger:

En del af programmets projekter er tværinstitutionelle og sker i samarbejde med bl.a. universiteter og andre UC’er. Programmet har desuden længerevarende kommunale samarbejdspartnere, udvikler anerkendte interventionsformer og forskere og vidensmedarbejder deltager i den offentlige debat om den faglige udvikling i skolen.

Tidlig literacy og den styrkede læreplan i dagtilbud

Liv Gjems har forsket i grundlaget for tidlig literacy ud fra en nordisk daginstitutionel kontekst. I NVL's forskerklumme fortæller KP-forsker Ida Kornerup, hvorfor vi bør interessere os for Liv Gjems' forskning. Klummen redigeres af Kristine Kabel og Lene Storgaard Brok.
Læs klumme

Når inklusion ender i eksklusion

Fortællingen om den inkluderende skole, hvor forskellige børn skal kunne deltage i den samme undervisning på forskellige måder, fordi de har forskellige forudsætninger, kan være svær at få øje på i skolens praksis, skriver forskerne Sine Penthin Grumløse (KP) og Lotte Hedegaard-Sørensen (DPU).
Læs kronik på folkeskolen.dk