Ikke behov for flere data om børn

Der er ikke brug for at producere mere data om børn. For i bedste fald bekræfter det blot læreren i, hvad vedkommende allerede ved - i værste fald gør det skade. Det skriver KP-forskere Sine Penthin Grumløse, Lise Aagaard Kaas og Mathias Sune Berg i Skoleliv.

Læs debatindlæg

En reel børnepolitik sætter børnene først

Mangfoldig læreruddannelse

Den mangfoldige læreruddannelse

Idékataloget er et redskab til at arbejde med underviseres kulturelle sensitivitet i mødet med den mangfoldige læreruddannelse og er udviklet af KP’s læreruddannelse og Mellemfolkeligt Samvirke.

Download materialet

Publikation om UCC's forskning

Fra viden til velfærd 2017

UCC forsker i inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet med meget mere.

Læs publikationen

Publikationer fra UCC

Bibliotek

UCC's skriftlige publikationer inddateres i professionshøjskolernes fælles vidensportal, UC Viden.

Klik på linket nedenfor for at se UCC's seneste skriftlige produktioner eller for at søge i hele vidensdatabasen.