Med Skolen i Biografen

– et tilbud om at benytte den lokale biograf som klasseværelse

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til en ny sæson i Med Skolen I Biografen, og til et spændende og varieret filmprogram. CFU har i samarbejde med repræsentanter for skoler, biografer samt film- og mediekonsulenter ved Det Danske Filminstitut udvalgt 10 film + en kortfilmspakke (OFF - Odense International Film Festival), der spænder fra 0. klasse til ungdomsuddan-nelserne. Programmet er en blanding af kendte og knap så kendte film, der har det til fælles, at de alle er af høj kvalitet. Vi åbner for booking af billetter den 27. august kl. 9.00. Læs mere om de særlige forhold som gør sig gældende pga. covid-19 på siderne for hhv. København/Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Billetprisen er 18 kr. eller 28 kr. pr. deltager, afhængigt af hvilket tilskud kommunen giver til ordningen. 

Undervisningsmateriale
Det Danske Filminstitut udarbejder undervisningsmaterialer til alle filmene. Det sætter fokus på områder som fx tema, sprog og filmiske virkemidler og kan gratis downloades fra Det Danske Filminstituts hjemmeside. Det er vigtigt, at eleverne er forberedte på den film, de skal se, og at de er gjort bekendt med, at tiden i biografen betragtes som almindelig undervisning. Vi opfordrer derfor lærere til at anvende det gratis undervisningsmateriale hos DFI.

Salaam Filmfestival
Vi samarbejder med Salaam Filmfestival. Til en række visninger af Unge Ahmed vil en oplægsholder give personlige vinkler på filmenes problemstillinger og virkemidler. Forestillingerne udvides med ca. 30 min. Læs mere på Salaam.dk.