Lærernetværket for it

Lærernetværket inviterer dygtige lærere i dansk og matematik.

Landsdækkende lærernetværk styrker lærernes it-didaktiske kompetencer og generer ny viden om, hvordan vi implementerer it i den daglige undervisning.

It i øjenhøjde

Lærernetværket for it i folkeskolens fag fortsætter i skoleåret 2015/2016. Netværket er derfor på udkig efter dygtige lærere, som har lyst til at deltage i det nationale netværk for arbejdet med it i dansk og matematik.

Netværket arbejder ud fra en formodning om, at it skal implementeres i øjenhøjde med lærere og elever – lige dér i den daglige undervisning.

Der er et enormt potentiale i at dele og udfordre hinandens praksis, så den enkelte bliver klædt på til at bedrive endnu bedre undervisning, hvor it spiller en meningsfuld rolle.

Lærernetværket er etableret som en del en national satsning på at øge anvendelsen af it i folkeskolen. Regeringen har afsat 500 mio. kr. til et tværoffentligt samarbejde, som netværket er en del af.

Aftal tildeling af timer med din skoleleder

Deltagerne i lærernetværket mødes og samarbejder med det formål at blive bedre til at lade it indgå i undervisningen på fagenes og læringens præmisser.

Netværket anbefaler, at deltagere i netværket tildeles 75 arbejdstimer til opgaven. Projektledelsen har udformet en informationsskrivelse, som du kan tage med til din skoleleder.

Deltagere i Lærernetværket

  • får praksisnær udvikling af dine undervisningskompetencer
  • skaber nye læringsformer for dine elever
  • udvikler fagenes it-didaktik
  • bliver en del af et aktivt videndelingsnetværk – kommunalt, regionalt og nationalt
  • arbejder med it i fag og producerer materiale om praksis
  • bliver ambassadør for arbejdet med it i fagenes praksis
  • deler undervisningspraksis med andre lærere fra hele landet
  • får masser af inspiration fra andre læreres gode undervisning