Vurdering af digitale læremidler

Brug CFU’s webbaserede dialogværktøj Vurdigi, når du skal vurdere kvaliteten af digitale læremidler som fx læringsportaler, forløb og apps.

Fire lærere omkring bord

Hvad er Vurdigi?

Vurdigi er et online værktøj, som systematisk stiller dig en række konkrete og praksisnære spørgsmål inden for forskellige kategorier af digitale læremidler.

Vurdigi er udviklet af CFU og er baseret på Thomas Illum Hansen og Jeppe Bundsgaards forskningsarbejde i vurdering af digitale læremidler fremlagt gennem læremiddel.dk.

Ideen med Vurdigi er at oversætte forskningen til et brugervenligt, tilgængeligt og praksisnært værktøj, som du kan bruge, når du skal vurdere og vælge læremidler til din undervisning.

Hvordan bruges Vurdigi?

Det optimale er at bruge Vurdigi sammen med kolleger i et team. Når I som team arbejder med spørgsmålene i Vurdigi og vurderer et læremiddels styrker og svagheder, opstår der automatisk en diskussion, som hjælper jer til at træffe velbegrundede valg.

Nye funktioner i Vurdigi

I den nye version af Vurdigi kan I dele jeres egne vurderinger med kolleger inden for kommunen. Derudover kan I tilføje kommentarer til begrundelser inden for hvert enkelt vurderingskriterium, og sidst, men ikke mindst er der mulighed for at sammenligne forskellige vurderinger af samme læremiddel. De nye funktioner bidrager alle til den diskussion blandt kolleger, som er så vigtig, når man skal vurdere og vælge digitale læremidler.

Webinarer

Fra april og resten af året vil CFU-konsulenter på landsplan hver måned holde et webinar, der tager udgangspunkt i vurdering af faglige digitale læremidler ved hjælp af Vurdigi. Find datoer og indhold på vurdigi.dk.

Indkøb af digitale læremidler

Koordineringen omkring indkøb af læremidler er mere central end nogensinde før, især i forhold til de tilskudsberettigede digitale læremidler.

CFU har i udviklingen af Vurdigi nu tilføjet nye funktioner, der yderligere understøtter den proces, som vi ser nødvendig for kvalificerede valg af digitale læremidler.

Vurdigi 2.0