Vejledning og rådgivning

CFU vejleder og rådgiver om brugen af it som støttende redskab, til opnåelse af teknologiforståelse og som faglighed.

Hvad enten en skole eller kommune står over for anskaffelse af maker-teknologier eller har brug for at undersøge mulighederne ved inddragelse af robotter i undervisningen, kan CFU hjælpe med råd og vejledning. Man er altid velkommen til at træffe aftale med en af vores konsulenter om rådgivning og vejledning eller om et besøg i læremiddelssamlingen eller Future Classroom Lab.

Besøg i Future Classroom Lab

I Future Classroom Lab (FCL) udforsker vi, hvordan teknologier kan være med til at udfordre pædagogisk praksis (og) udvikle nye læringsmiljøer. Vi kalder os selv et eksperimenterende læringslaboratorium, fordi vi sammen med børn, lærere, pædagoger og ledere dagligt er undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye kreative læringsformer til fremtidens undervisning.

Future Classroom Lab er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, som i Danmark bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler, der er er forankret i Institut for Didaktik og Digitalisering i Københavns Produktionshøjskole. Visionen er at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier i undervisningssammenhænge.

Vi kalder FCL for et laboratorium, fordi intet er mejslet i sten. Vi er tværtimod undersøgende i vores tilgang. Vores konsulenter har fokus på at introducere børn og lærere til nogle rammer og en tankegang, der gør, at de selv får mulighed for at eksperimentere med at være kritisk undersøgende og medskabende i en ny type læringsfælleskab.

Billede af teknologi

Kontakt konsulenterne

Hvis du har brug for rådgivning eller vejledning, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter og træffe nærmere aftale.

Se oversigt over konsulenterne

Kommunalt netværk

Vi tilbyder et netværk - på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden - for konsulenter, der arbejder med rum, teknologi og læring. Formålet er at få inspiration og sparring på tværs af kommunegrænser og tilbyde den nyeste viden fra professionshøjskolen.
Kontakt os, hvis du er interesseret i at være med i netværket

Vurdigi

Vurdigi

CFU vejleder og hjælper med vurdering af digitale læremidler.

Læs mere