Kreativ gengivelse af scener fra film

I denne challenge skal eleverne arbejde sammen om at genskabe en scene fra en film på en helt ny måde. Idéen er, at læreren i dialog med eleverne udvælger et klip fra en film, hvorefter eleverne genindspiller klippet i små dele, som til sidst sættes sammen til en ny version af filmscenen.

Det lader til at eleverne i 6.-9. klasse skal arbejde hjemmefra lidt endnu. Her er en idé til et klasseprojekt, hvor der kan arbejdes med elevernes kommunikationskompetencer og kreativitet gennem brug af forskellige medier.

Det kan være vanskeligt at samarbejde om et kreativt fællesprojekt, når man ikke må være sammen, men det kan være sjovt og lærerigt at prøve.

Det klip, der udvælges, kan for eksempel være fra en film, der tidligere er brugt i undervisningen, fra en tv-serie, som kunne være sjov at fortolke, eller fra en helt ny film, som klassen ser sammen - hver for sig.

I eksemplet er der taget udgangspunkt i den, for de fleste voksne over 35 år, klassiske scene fra Zappa, hvor Mulle skal spise en skovsnegl. Til denne lille genindspilning er der brugt en række forskellige medie- og værktøjsprogrammer, som fremgår af boksen her på siden.

Brug af remediering og genindspilning i fag

Remediering er måske primært et begreb fra danskfaget, men denne type af projekt kan bruges i mange fag. 

  • I dansk med fokus på fortolkning gennem omskabelse og remediering.
  • I historie til gengivelse og fortolkning af filmklip fra historiske begivenheder.
  • I samfundsfag med et fokus på centrale begreber og samfundsfaglige udtryk.
  • I sprogfagene med et fokus på mundtlig produktion og udtryksformer. Kun fantasien sætter grænser.

Brug mitCFU

Filmen Zappa finder I i mitCFU. Her er samlet en lang række gode film, som I kan streame sammen med eleverne og evt. tage udgangspunkt i ved jeres remediering. I mitCFU findes desuden over 45.000 TV-udsendelser.

Introduktion til remediering og genindspilning

Start med at introducere eleverne til begrebet remediering og deres opgave, herunder forskellige bud og idéer til, hvordan man kan lave sin del af filmscenen.

Planlæg på forhånd eller sammen med eleverne, hvem der laver hvilke dele af scenen eller hvilke centrale scener.

Hvis filmen skal kunne deles med andre end klassen, skal I være opmærksomme på, at eleverne ikke må filme sig selv, medmindre I har skriftlig tilladelse fra forældrene til dette.

Klassen- eller gruppens aftaler

I klassen eller grupperne kan man med fordel have en fælles brainstorm (for eksempel på en padlet, i et mindmapprogram eller i et delt dokument) over, hvordan filmen kan genskabes, og hvilke medier og programmer der kan bruges.

Som lærer skal du beslutte dig for, hvor mange benspænd eleverne skal have, og hvor specifikke krav der skal være. I eksemplet her på siden har deltagerne selv bestemt, hvilke medier der kom i spil. Man kan også overveje, om der skal være yderligere samarbejdselementer undervejs, så som at der kræves mere kommunikation fra elev til elev, ting der skal koordineres fra klip til klip eller lignende.

Idégenerering og feedback

De enkelte elever overvejer og planlægger deres bidrag, men inden de går i gang med selve genindspilningen, skal de præsentere deres idé for en anden elev og fortælle, hvordan de har tænkt sig at gribe opgaven an. Herefter får eleverne feedback på deres idé - for eksempel med udgangspunkt i evalueringsmodellen P-pladsen og dens tre evalueringspunkter:

  • Ros - en ting, der fungerer rigtigt godt ved idéen
  • Spørgsmål - en ting, man ikke helt forstår
  • Gave - en idé til noget, man kunne gøre anderledes

Udvikling og produktion

Nu går eleverne i gang med at producere deres bidrag til den fælles film. Lav eventuelt en fremvisningsrunde, hvor de får mulighed for at bede om feedback på specifikke ting i deres bidrag eller på anden måde bruger hinanden undervejs.

Når de enkelte elevers bidrag er klar, sender de deres del af filmen til den eller de personer, som har fået til opgave at klippe det hele sammen.

Den færdige film

Når filmen er klippet færdig, kan man arrangere en stor fællesvisning, for eksempel på Watch2Gether, hvis filmen er lagt på nettet.