Teknologiforståelse

Teknologiforståelse handler om at kunne forstå og forholde sig til den teknologi der omgiver og påvirker os hver dag. Undervisningsministeriet er i gang med forsøg med teknologiforståelse som ny faglighed, men i enkelte kommuner og på flere skoler er man allerede i gang med udforske og arbejde med området. Hos CFU Future Classroom Lab er vi eksperter i teknologiforståelse i praksis og tilbyder en lang række muligheder for samarbejde, undervisning, netværk med mere på feltet.

Forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen
Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. I CFU og Future Classroom Lab er vi stærk involveret i forsøget og har både deltaget i den rådgivende ekspertskrivegruppe der har udarbejdet forsøgsfagets fælles mål og deltager i forsøget med udvikling af prototyper, review og kommunikation.

Teknologiforståelse har sin egen fagdidaktik, som udvikles gennem forsøget. Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Billede til siden Teknologiforståelse

Fellowship i design og ny teknologi

Et nyt fellowship program skal sikre tid til at lærere og pædagoger, som i særlig grad lykkes med at lære børn og kolleger at eksperimentere med ny teknologi, får inspiration fra førende forskere til at udvikle feltet sammen med professions-højskolerne.

Forsøgfaget har sin egen hjemmeside

Følg med i forsøgsfaget og læs prototypeforløb på www.tekforsøget.dk.

Kommunalt netværk

Vi tilbyder et netværk på tværs af kommunerne i vores område for konsulenter, der arbejder med rum, teknologi og læring. Formålet er at få inspiration og sparring på tværs af kommunegrænser og tilbyde den nyeste viden fra professionshøjskolen. Kontakt Malte von Sehested, hvis du er interesseret i at være med.