Teknologiforståelse

Teknologiforståelse handler om at kunne forstå og forholde sig til den teknologi, der omgiver og påvirker os hver dag.

Undervisningsministeriet er i gang med forsøg med teknologiforståelse som ny faglighed, men i enkelte kommuner og på flere skoler er man allerede i gang med udforske og arbejde med området. Hos CFU Future Classroom Lab er vi eksperter i teknologiforståelse i praksis og tilbyder en lang række muligheder for samarbejde, undervisning, netværk med mere på feltet.

Forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen
Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, med henblik på at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. I CFU og Future Classroom Lab er vi stærk involveret i forsøget og har både deltaget i den rådgivende ekspertskrivegruppe, der har udarbejdet forsøgsfagets fælles mål, og deltager i forsøget med udvikling af prototyper, review og kommunikation.

Teknologiforståelse har sin egen fagdidaktik, som udvikles gennem forsøget. Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Underviser

Fellowship i design og ny teknologi

Et nyt fellowshipprogram skal sikre tid til, at lærere og pædagoger, som i særlig grad lykkes med at lære børn og kolleger at eksperimentere med ny teknologi, får inspiration fra førende forskere til at udvikle feltet sammen med professionshøjskolerne.

Læs mere om fellowshipprogrammet

Kommunalt netværk

Vi tilbyder et netværk - på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden - for konsulenter, der arbejder med rum, teknologi og læring. Formålet er at få inspiration og sparring på tværs af kommunegrænser og tilbyde den nyeste viden fra professionshøjskolen.
Kontakt os, hvis du er interesseret i at være med i netværket

Forsøgfaget har sin egen hjemmeside