Deltag i Fellowship i design og ny teknologi

Fellowship er for dig:

 • der vil være bedre til at undervise i elever i kompleks problemløsning med nyeste teknologi
 • der har udviklet ny undervisning og godt kunne tænke dig feedback på din undervisning fra både eksperter i design og konstruktion med ny teknologi og fra erfarne didaktikudviklere
 • der mangler metoder til at vurdere dine elevers digitale kompetencer og design forståelse
 • der vil træne at observere og facilitere fælles refleksion med dine kolleger om deres undervisning i designbaseret tilgang til teknologiforståelse
 • der har brug for, at din leder får et indblik i behovet for digital dannelse og hjælper dig til at styrke samarbejdet herom med dine kolleger

Du skal deltage sammen med en kollega fra egen eller anden skole i din kommune. En af jer skal fungere som ressourceperson for kolleger i teknologiforståelse eller tilsvarende. Hvis ikke I har aftalt at samarbejde på forhånd, kan vi oplyse dig om andre deltagere fra jeres kommune i forbindelse med tilsagn om optagelse.

De første deltagere og medudviklere af værktøjer og forløb er allerede fundet på skoler i Aarhus og København samt førende labs som FabLab Spinderihallerne. Du er også velkommen til at anbefale den dygtigste medspiller, du kender.

Tidspunkt og sted

Fellowshipmodulerne foregår på VIA i Aarhus og i Future Classroom Lab i København.

 • Modul 1: Design og konstruér med ny teknologi - 19. - 20. oktober og 11. november 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i den mellemliggende periode.
 • Modul 2: Digital myndiggørelse - 16.-17. november og 10. december 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i i den mellemliggende periode. Endvidere opfordrer vi til at din (skole)leder deltager på 2. undervisningsgang, den 17. november.

Du skal deltage i begge moduler.

Indhold

Vi tager afsæt i fagbeskrivelsen for teknologiforståelsesfaget, men du kan søge uanset hvilken aldersgruppe du underviser, og om du underviser i fritiden eller andre fag. Begge moduler er bygget op over tre dage, hvoraf de to første afvikles i umiddelbar forlængelse, mens tredje dag ligger efter en periode med mulighed for afprøvning.

Dag 1 – Elevernes læring

 • I får indsigt i nyeste forskning og begreber til undervisning i designprocesser og i at kode, konstruere med og afkode nyeste digital teknologi.
 • I arbejder med undervisningsforløb med udgangspunkt i designprocessen som didaktisk ramme inden for selvvalgt fag og får hjælp til at finde tegn på elevernes læring og hvordan.
 • I bliver præsenteret for nye undervisningsforløb.

Dag 2 - Observation, undervisningspraksis og feedback

 • Vi inviterer din leder med til at planlægge, hvordan I kan engagere dine kolleger (kun på modul 2).
 • Du får værktøjer til at observere undervisningspraksis.
 • Sammen planlægger I afprøvning af værktøjerne i praksis.
 • I gennemfører en samtale, hvor I bruger både elevdata og observationerne af undervisningen.

Dag 3 – Refleksion og dialog om din fremtidige undervisning og faglige dialog med kolleger

 • Forskere giver dig feedback og diskuterer, hvad observationerne viser om elevernes digitale kompetencer.
 • I taler med erfarne didaktikere og hinanden om oplevelsen af at blive observeret og få feedback, og hvad du vil tage med dig i din fremtidige undervisning:
  Er den faglige dialog styrket? Opbygges et fælles sprog for at arbejde med design og konstruktion?

Forventninger til deltagerne

Som en del af din deltagelse skal du dele undervisningsforløb med resten af fellowshipholdet og med kolleger fra andre skoler i din kommune.

Du skal forvente at bruge omkring 30 timer per modul til at forberede dig, gennemføre undervisningsforløbet med dine elever og beskrive og reflektere over, hvordan du styrker din fremtidige undervisning.

Ressourcepersoner og læringskonsulenter i kommuner, makerspaces eller professionshøjskoler skal endvidere dele erfaringerne fra kurset i en passende form hjemme lokalt for lærere eller pædagoger og give feedback til én lærer eller pædagog, som ikke har været på kurset, og som afprøver det undervisningsforløb, I har arbejdet med på kurset.

Som en del af deltagelsen og som et krav til udbetaling af frikøb skal hvert deltagerpar levere:

 • Deling af en revideret beskrivelse med refleksioner og elevobservationer om et af jeres undervisningsforløb med programmet
 • Deling af et undervisningsforløb med kollegaer lokalt
 • Deling af beskrivelser og refleksion om jeres vejledning med programmet
 • Feedback til mindst én kollega som ikke deltager i programmet
 • Endelig er det et ønske, men ikke et krav, at jeres (skole)leder deltager på dag 2 på modul 2 den 17. november 2020.

Pris og finansiering

Villumfonden finansierer lærere og pædagogers deltagelse og forplejning. Du skal selv stå for transportudgifter.

Villumfonden finansierer endvidere i alt 28 timer á 350 kroner til vikardækning per deltager for deltagelse på begge moduler. Altså i alt 56 timer til hvert deltagerpar.

Underviserne

 • Christian Dindler, Aarhus Universitet
 • Maarten Van Meckelen, Aarhus Universitet
 • Undervisere fra VIA University College
 • Undervisere fra Future Classroom Lab, Københavns Professionshøjskole

Center for Computational Thinking & Design sammensætter to hold. Vi kigger efter lærere og pædagoger over hele landet fra mange forskellige fag, som udvikler ny undervisning, og som i særlig grad lykkes med at få både børn og kolleger til at eksperimentere med ny teknologi.

Billede til siden Deltag i Fellowship

Datoer i København

Modul 1:
Mandag den 19. oktober
Tirsdag den 20. oktober
Onsdag den 11. november

Modul 2:
Mandag den 16. november
Tirsdag den 17. november
Torsdag den 10. december

Vil du være med?

Ansøg om deltagelse her: Ansøgning med bindende tilsagn om deltagelse (ansøgningsfrist fredag den 5. juni).

Har du spørgsmål kan du kontakte Malte von Sehested (se nedenfor) eller leder af Fellowshipprogrammet Katrine Holm Kanstrup, CCTD Aarhus Universitet, på kat@cc.au.dk