Fellowship i design og ny teknologi

Tid til udvikling for de bedste undervisere i teknologiforståelse
Børn skal lære om ny teknologi, så de kan bruge teknologi klogt i hverdagen og udforske globale udfordringer, som påvirker dem. Et nyt fellowshipprogram skal sikre tid til, at lærere og pædagoger, som i særlig grad lykkes med at lære børn og kolleger at eksperimentere med ny teknologi, får inspiration fra førende forskere til at udvikle feltet sammen med professionshøjskolerne.

Undervisningsministeriet er i gang med at teste teknologiforståelse som en ny faglighed på folkeskoler i hele landet. I enkelte kommuner og på flere skoler har lærere arbejdet med fagligheden i længere tid. De står med andre udfordringer og har brug for begreber og data om elevers læring samt teknikker til at udbrede det nye sprog til deres kolleger.

Som del af fellowshipprogrammet får disse spydspidser en unik mulighed for at videreudvikle deres egne undervisningsforløb med inspiration fra international forskning ved Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og sparring fra førende didaktikere fra VIA University College og KP's Future Classroom Lab. Med i udviklingen af programmet er også førende kommunale makerspaces som TekX og FabLab Spinderihallerne.

Det kræver tid at udvikle undervisning på forkant med den teknologiske udvikling. Derfor giver Villumfonden tilskud både til deltagerbetaling og til at frikøbe lærerne og pædagogerne.

Skoleledere bakker op
Ud over tid er skoleledernes opbakning også afgørende for, at lærerne og pædagogerne kan indgå i udviklingen af den nye faglighed.

“Vi kan se, at digitaliseringen udfordrer vores demokrati, og vi kan ikke bare tænke, ’det går nok’. Vi har en vigtig opgave med at sætte et hold på skolen, give tid til faglig dialog om elevernes læring og hjælpe det nye fag og sprog på vej – også over for forældrene”, udtaler skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Holdet sættes i foråret 2020 med frontløbere fra forskellige fag
Når vi sammensætter holdet, kigger vi efter lærere og pædagoger over hele landet fra mange forskellige fag, som udvikler ny undervisning, og som i særlig grad lykkes med at få både børn og kolleger til at eksperimentere med ny teknologi.

Skolen er demokratiets rugekasse og skal lære eleverne både at kode og afkode
En ting er, at børn og unge skal lære at kode og skabe teknologi. Men det er mindst lige så vigtigt, at de lærer at afkode andres teknologier, så de forstår, at der bag enhver teknologi er indlejret en værdi, som tjener et formål:

”De fleste udviklere ved, at algoritmer er holdninger og værdier indlejret i kode, og det er disse holdninger og værdier, der igennem teknologien er stærkt medbestemmende for, hvordan vi agerer som mennesker. Vi vil hjælpe lærere og pædagoger til at vise børn og unge, hvordan teknologierne altid er sat op til at tjene et formål, og at de formål farver samfundet og de fællesskaber, som vi lever vi. Med det indblik kan de unge selv konstruere nye digitale teknologier, som forhåbentlig er mere meningsfulde, og som bærer verden i den retning, de gerne vil have den,” forklarer Ole Sejer Iversen.

Professor Ole Sejer Iversen står for programmet
”Forskningsmæssigt er vi i gang med at undersøge, hvordan børn og unge kan prøve kræfter med at bygge datamodeller og lære om kunstig intelligens. Samfundet har behov for, at den viden bliver omsat til praksis langt hurtigere, end vi er vant til, og her har vi brug for de dygtigste praktikere fra skolerne og de stærkeste nytænkende didaktikere fra professionshøjskolerne. Så jeg er glad for at skulle samarbejde med de bedste undervisere fra KP's Future Classroom Lab og VIA University College”, siger Ole Sejer Iversen, professor og leder af Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet og formand for den nationale arbejdsgruppe, der formulerede indholdet af det nye forsøgsfag.

Villumfonden arbejder for at styrke børn og unges dannelse til et digitalt samfund og har bevilget hovedparten af de 4,2 mio. kr., der er afsat til at gennemføre de to første moduler af Fellowshipprogrammet.

Billede til siden om Fellowship

Fellowshipprogrammets to første moduler

Fellowshipprogrammets to første moduler afholdes i København og Aarhus fra august 2020:

Vil du være med?

Ansøg om deltagelse her: Ansøgning med bindende tilsagn om deltagelse (ansøgningsfrist fredag den 5. juni).

Har du spørgsmål kan du kontakte Malte von Sehested (se nedenfor) eller leder af Fellowshipprogrammet Katrine Holm Kanstrup, CCTD Aarhus Universitet, på kat@cc.au.dk