Lær eleverne kildekritik med SøgSmart

I en tid, hvor fake news er blevet en del af hverdagen, og internettet gør det muligt for alle at udtrykke, hvad de vil, har det aldrig været vigtigere, at børn og unge kan forholde sig kritisk til information. Det kan de lære med SøgSmart, der er det første værktøj til informationssøgning i undervisningssammenhæng.

Kvalificeret informationssøgning er en nødvendig kompentence i det 21. århundrede, men børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden.

Et innovativt, digitalt værktøj

SøgSmart er et digitalt værktøj, der styrker elevernes kompetencer inden for informationssøgning og kildekritik.

Elevernes arbejde understøttes, og de introduceres til en metodisk tilgang til informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering, der over tid sætter dem i stand til at arbejde reflekteret med søgeprocessen og de resultater, der kommer ud af søgningerne.

Elevernes proces bliver understøttet af korte tekster, små instruerende og informerende film samt opgaver. Modulerne i SøgSmart korresponderer med forenklede Fælles Mål, og eleverne bliver trænet i at navigere og håndtere informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering på såvel internettet som i databaser og fysiske samlinger.

Ved at integrere SøgSmart i den faglige undervisning indarbejdes teknikker og refleksioner omkring informationssøgning med målsætningen om, at eleverne ikke blot opnår færdigheder, der knytter sig til en enkelt søgemaskine eller en bestemt database, men også bliver i stand til at overføre den metodiske tilgang til informationssøgning i nye medier og baser.

For 3.-9. klasse – i alle fag

SøgSmart kan bruges i 3.-9. klasse. Det er progressivt og niveaudelt – i Begynder, Øvet og Ekspert – så eleverne kan gå op og ned i sværhedsgrad afhængigt af deres kompetenceniveau.

Værktøjet kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, der driver dem frem i processen.

Fordele og features

  • SøgSmart er gratis!
  • Værktøjet er let og selvforklarende.
  • Eleverne kan få læst al tekst op på sitet.
  • Perspektiverne før, mens og efter korresponderer med diverse læsestrategier, som anvendes i skolen.
  • Eleverne arbejder kollaborativt.
  • Eleverne kan give hinanden feedback.
  • Læreren har mulighed for at se elevernes proces, mens de arbejder, og kan give feedback på deres arbejde under eller efter.

Læs mere om SøgSmart i lærervejledningen på websitet.