Praktikernetværk for teknologiforståelse

Bliv en del af CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse

”CFU KPs praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, kommunekonsulenter og andre i Region Hovedstaden, som er optaget af teknologiforståelse i grundskolen. 

Det er gratis at melde dig til netværket. 

Som del af netværket modtager du et særlige nyhedsbreve flere gange om året, der fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for at tilmelde dig særlige netværkarrangementer, der målrettes netværket og faget/fagligheden.”