For læringscentre

Information til læringscentret/skolens kontaktperson

Bliv din skoles kontaktperson

CFU vil gerne have en kontaktperson på hver skole, og som væsentlig ressource- og kerneperson inden for læremidler er læringscentervejlederen vores vigtigste bindeled til lærerne. GDPR-ændring: Adgang til at se skolens lån.
Skolens ledelse skal nu selv udpege de kontaktpersoner, der (udover ledelsen selv) skal have mulighed for at se skolens samlede lån. Det gøres under ”Funktioner” og ”Min institution”.

Overblik over reserveringer, bookinger og lån

Som kontaktperson kan du se skolens samlede antal reserveringer, bookinger og lån ved at logge dig på mitCFU.dk med dit UNI-Login, vælg "Mine materialer" og derefter "Skolens".  
Kontakt Mette Schousboe på mes@kp.dk eller 41 89 74 09 hvis I har problemer med at se skolens samlede lån og bookinger.

Bestil materialer fra infosamlingen til gennemsyn

Få materialer til gennemsyn fx i forbindelse med vurdering af nye lærebogssystemer til skolen.

Vi har alle læremidler, som er udgivet i Danmark og vi sender gerne et udvalg til skolen med vores kørselsordning.

Du eller læreren kan enten selv bestille materialerne, kontakte CFU's konsulenter eller kontakte brugerservice på cfu@kp.dk for at høre om de nyeste læremidler.

Facebook- gruppe for PLC medarbejdere

CFU har etableret Facebookgruppen ”Pædagogiske Læringscentre (PLC) i Region Hovedstaden”. Gruppen er tænkt som et gensidigt inspirationsrum, hvor vi fra CFU ikke vil ”docere”, men give plads til, at man kan dele stort og småt med andre PLC-vejledere. Et dialogforum, hvor man på tværs af skoler og kommuner kan give og få inspiration og dele idéer som fx forslag til læremidler og eksempler på funktionsbeskrivelser for PLC-vejledere. 

PLC - skolens strategiske udviklingsenhed

UCC kan tilbyde uddannelses- og udviklingsforløb og sparring og konsulentbistand i forhold til at få læringsvejlederne i spil som ressourcepersoner.

Se mere her:
UCC PLC