Specialpædagogik

Bornholm: 
Inklusion - Pædagogiske strategier og praktisk løsninger - dublet

Mandag den 9. marts 2017 + december 2016

Bornholm: 
Flygtninges kriser og traumer

Mandag den 5. september 2016

Bornholm: 
Pædagogisk Café: Hjernesmarte børn

Onsdag den 21. oktober 2015

Her er der også et par artikler, som lovet: 
Amygdala-fælden
Om netzapperi i undervisningen og om mobilen i undervisningen

 

Bornholm: 
Børn og unge med tilknytningsproblemer/tidligt skadede børn

Fredag den 2. oktober 2015

Bornholm: 
Pædagogisk Café: Børn og unge i voldsramte familier

Torsdag den 3. september 2015

Bornholm: 
Selvskadende adfærd hos børn og unge - hos piger og hos drenge

Torsdag den 19. marts 2015

Bornholm: Den kognitive børnesamtale

Tirsdag den 1. oktober 2013