Dansk

Bornholm: Læringsmålstyret undervisning
Fredag den 27. november 2015
v/Katja Vilien

Forenklede fælles Mål - dansk udskoling
Onsdag den 22. april 2015
v/Inger-Lise Lund

iPads i dansk (udskolingen)