Praktiske oplysninger

Når du tilmelder dig CFU's kurser, skal du være opmærksom på...

Tilmelding

Tilmelding foregår udelukkende online.

Se alle CFU's kurser ved at vælge kursustypen CFU-kurser. Brug fritekst-feltet til at søge på kursusnr. eller fag/emne. Klik på det ønskede kursus og derefter på knappen 'Tilmeld'. Vælg institutionstype, postnr. og institution. Udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket og klik til slut på 'Send tilmelding'.

Du vil herefter modtage en automatisk mail om, at vi har modtaget din tilmelding. Denne bekræftelse er udelukkende en bekræftelse på modtagelsen. Endelig bekræftelse på optagelse kommer først efter tilmeldingsfristens udløb.

Bemærk, at tilmelding altid er bindende efter tilmeldingsfristens udløb!

Tilmeldingsfrister

Tilmeldingsfristen for kurser i skoleåret 2015-16 var den 7. maj 2016, hvis intet andet er angivet på kursusopslaget.
Selvom fristen er overskredet, er der altid mulighed for at tilmelde sig kurser med ledige pladser.

Optagelse

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes ud pr. mail.

Hvis et kursus er overtegnet, opretter vi et ekstra kursus, når der er mulighed for det.

Korrekt e-mail-adresse

Vi kommunikerer udelukkende elektronisk. Dvs. at alle meddelelser vil blive sendt pr. e-mail. Det er derfor vigtigt, at vi altid har din korrekte e-mail-adresse. Vær omhyggelig med e-mail-adressen, når du tilmelder dig kurser, og husk at give os den nye, hvis du skifter adresse. Send den til kursus-cfu@ucc.dk

OBS! Hvis du tilføjer kursus-cfu@ucc.dk som kontaktperson, undgår du, at vores mails ender i uønsket post.

Afmelding/afbud

Tilmelding er bindende fra fristens udløb. Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis deltageren bliver forhindret eller syg, har skolen/institutionen altid mulighed for at sende en anden medarbejder. Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær.

Kursuspris og betaling

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser over 12 timers varighed tillægger vi dog moms på fakturaen – det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag i kataloget (+ moms).

Faktura sendes elektronisk. Alle priser inkluderer forplejning.

Kursussted

Kurserne i efteråret 2016 og foråret 2017 afholdes på Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

Kurser

Kontakt CFU's sekretariat vedr. kurser

Mandag - fredag 8.30 - 13.00

kursus-cfu@ucc.dk
4189 9113

Hvis du skifter mail-adresse...

Vi kommunikerer udelukkende på mail. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du skifter mail-adresse.

Send dit navn, dit ansættelsessted og din nye mail-adresse til kursus-cfu@ucc.dk.