Praktiske oplysninger

Når du tilmelder dig CFU's kurser, skal du være opmærksom på...

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og ansigtsmaske såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.

Tilmelding

Tilmelding foregår udelukkende online.

 • Søg evt. på kursusnr. eller fag/emne i fritekstfeltet.
 • Klik på det ønskede kursus og derefter på knappen 'Tilmeld'.
 • Vælg institutionstype, postnr. og institution.
 • Udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket og klik til slut på 'Send tilmelding'.

Du vil herefter modtage en automatisk mail om, at vi har modtaget din tilmelding. Denne bekræftelse er udelukkende en bekræftelse på modtagelsen. Endelig bekræftelse på optagelse kommer først efter tilmeldingsfristens udløb.

Bemærk, at tilmelding altid er bindende efter tilmeldingsfristens udløb!

OBS! Lærerstuderende på KP:
Lærerstuderende på KP har mulighed for at deltage på CFU's kurser og konferencer, hvis der ved fristens udløb er ledige pladser.

 • Find CFU's kurser på ucc.dk/videreuddannelse/find - filtrér ved at klikke på CFU-kurser, eller søg direkte på titel i tekstfeltet.
 • Klik på TILMELD DIG på det ønskede kursus.
 • Vælg privat betaler, og udfyld alle felter med navn, fødselsdato, adresse, mailadresse og telefonnummer.
 • Husk at notere dit studienummer i bemærkningsfeltet, inden du klikker på 'Send tilmelding'.
 • Heldagskurser og -konferencer koster 200 kr.
  Halvdagskurser og -konferencer koster 75 kr. ekskl. frokost.
 • Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.
 • Du får besked ca. 2 uger før kurset eller konferencen, hvis du er optaget. Hvis der ikke er plads, får du ikke besked.
 • Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrister

Tilmeldingsfristen for kurser i skoleåret 2020-21 er ca. fire uger før første kursusdag, hvis intet andet er angivet på kursusopslaget på ucc.dk.
Selvom fristen er overskredet, er der altid mulighed for at tilmelde sig kurser med ledige pladser.

Optagelse

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes ud pr. mail.

Hvis et kursus er overtegnet, opretter vi et ekstra kursus, hvis der er mulighed for det.

Korrekt e-mail-adresse

Vi kommunikerer udelukkende elektronisk. Dvs. at alle meddelelser vil blive sendt pr. e-mail. Det er derfor vigtigt, at vi altid har din korrekte e-mail-adresse. Vær omhyggelig med e-mail-adressen, når du tilmelder dig kurser, og husk at give os den nye, hvis du skifter adresse. Send den til kursus-cfu@kp.dk

OBS! Hvis du tilføjer kursus-cfu@kp.dk som kontaktperson, undgår du, at vores mails ender i uønsket post.

Afmelding/afbud

Tilmelding er bindende fra fristens udløb. Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din skole/institution altid mulighed for at sende en anden medarbejder. Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær.

Kursuspris og betaling

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser over 12 timers varighed tillægger vi dog moms på fakturaen – det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag i kataloget (+ moms).

Faktura sendes elektronisk. Alle priser inkluderer forplejning.

Kursussted

Alle kurser og konferencer afholdes på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, med mindre andet er oplyst i kursusopslaget på ucc.dk/kp.dk.

Kurser

Kontakt CFU's sekretariat vedr. kurser

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Hvis du skifter mail-adresse...

Vi kommunikerer udelukkende på mail. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du skifter mail-adresse.

Send dit navn, dit ansættelsessted og din nye mail-adresse til kursus-cfu@kp.dk.