Levering og afhentning

Når du modtager materialer

Når du har modtaget læremidlet – husk da at kontrollere, om indholdet stemmer med følgesedlen/indholdsfortegnelsen. Hvis ikke, bedes du kontakte CFU pr. telefon eller mail.

Når du sender retur

Husk at bestille en afhentning senest to hverdage før skolens/institutionens faste køredag
Husk at vedlægge kopi af din følgeseddel, så vi kan se, hvor læremidlet kommer fra.

Overhold lånetiden af hensyn til din kollega!

Bestil en afhentning af materialer hos CFU

Du skal bestille afhentning, når du har materialer og biotekudstyr, som skal retur til CFU. Levering og afhentning er gratis. Bestillingen foretages i Dantek Booking og skal være foretaget tidligst 7 dage og senest to hverdage før skolens faste køredag.

Vores chauffør kommer automatisk på skolens køredag (indenfor en uge), når du bestiller en afhentning i Dantek. Du kan ikke forudbestille afhentning flere uger frem i tiden.

Hvis du ikke kender din skoles køredag, kan du ringe til CFU's brugerservice på tlf. 4189 9110.