PV92 PCR Informatics Kit

Øvelsen tager udgangspunkt i elevernes eget DNA fra hårsæk eller kindskrab. Der undersøges om eleverne har en bestemt mutation i en intron i et gen på kromosom 16. Ved hjælp af PCR og gelelektroforese undersøges det om eleverne er homozygote med eller uden mutationen eller om de er heterozygote.

Kromosom 16 (Bio-Rad 166-2100EDU)

Kittets indhold

 • Indholdsliste, 1 stk.
 • Instruction Manual, 1 stk.
 • PCR tubes
 • Screwcap tubes, 1.5 ml
 • Micro test tubes, capless, 1.5 ml
 • Micro test tubes, with attached caps, 1.5 ml
 • Pipet tips, 20-200 μl, filter type
 • Foam micro test tube holders
 • Gel staining trays
 • 50x TAE buffer, 100 ml, 1 stk.
 • Agarose powder, 5 g, 1 stk.

Reagenser på frost (-20 grader):

 • PV92 homozygous (+/+) control, 100 μl, 1 stk.
 • PV92 homozygous (-/-) control, 100 μl, 1 stk.
 • PV92 homozygous (+/-) control, 100 μl, 1 stk.
 • PCR master mix (dNTPs, Tag DNA polymerase, buffer), 2x, 1.200 μl, 1 stk.
 • Forward and reverse primer mix, 50x, 25 μl, 1 stk.
 • EZ Load molecular mass ruler (DNA standard), 100 μl, 1 stk.

Reagenser på køl (4 grader):

 • Fast blast DNA stain, 500x, 100 ml, 1 stk.
 • InstaGene matrix, 20 ml, 1 stk.
 • PV 92 XC loading dye, 5x, 1 ml, 1 stk.

Øvrigt nødvendigt udstyr, der ikke er med i kittet, men som også kan lånes:

 • Gel electrophoresis units 4 stk.
 • Mikropipetter 2-20 µL
 • 20-200 µL og 100-1000 µL
 • Aerosol barrier pipettespidser Xcluda B, D og E
 • Mikrocentrifuge
 • Gen cycler
 • Strømforsyning

Eventuelt: 

 • Vandbad
 • Vippebord
 • Gel support film
 • Vortexer