GMO Investigator Kit

I denne øvelse anvendes PCR og DNA-elektroforese til at undersøge om almindelige madvarer indeholder to GMO-associerede DNA-sekvenser, der er til stede i 85% af alle genmodificerede afgrøder.

Er der GMO i din mad? (Bio-Rad 166-2500EDU)

Kittets indhold

 • Indholdsliste, 1 stk.
 • Instruction manual
 • Disposable plastic transfer pipets (DPTPs), 2 pakker
 • Flip top tubes, 1.5 ml, 2 poser
 • Screwcap tubes, 1.5 ml, 1  pose
 • PCR tubes, 0.2 ml, 1 pose
 • Capless PCR tube adaptors, 1.5 ml, 1 pose
 • Foam micro test tube holders 

Reagenser på køl (4 grader):

 • InstaGene matrix, 20 ml, 1 flaske
 • Reagenser på frost (-20 grader):
 • Master mix, 1.2 ml, 1 stk.
 • GMO-positive control DNA, 0.5 ml, 1 stk.
 • Orange G loading dye, 1 ml, 1 stk.
 • PCR molecular weight ruler, 200 μl, 1 stk.
 • Plant PSII primers (green), 15 μl, 1 stk.
 • GMO primers (red), 15 μl, 1 stk.
 • Bio-Rad Certified Non-GMO food control, 1 pakke

Øvrigt nødvendigt udstyr, der ikke er med i kittet, men som også kan lånes:

 • Gel electrophoresis units 4 stk.
 • Mikropipetter 2-20 µL og 20-200 µL
 • Aerosol barrier pipettespidser Xcluda B 2-20 µL og Xcluda D 2-200 µL
 • Mikrocentrifuge
 • Gen cycler
 • Strømforsyning
 • Vandbad

Eventuelt:

 • Vippebord