Crime Scene Investigator PCR Basics Kit

I øvelsen skal eleverne finde den skyldige i en fiktiv forbrydelse. Dette foregår ved at sammenligne DNA fra fire mistænkte med DNA fra gerningsstedet vha. PCR. Efterfølgende gelelektroforese muliggør identifikation af karakteristiske alleler.

Gerningsstedets gåde (Bio-Rad 166-2600EDU)

Indhold

 • Indholdsliste, 1 stk.
 • Instruction manual
 • PCR tubes, 0.2 ml, 1 pakke
 • Capless PCR tube adaptors, 1.5 ml, 1 pakke
 • 2.0 ml coloured flip-top microcentrifuge tubes, 1 pakke
 • Foam floats

Reagenser på frost (-20 grader):

 • Crime Scene DNA, 1 stk.
 • Suspect A DNA , 1 stk.
 • Suspect B DNA, 1 stk.
 • Suspect C DNA, 1 stk.
 • Suspect D DNA, 1 stk.
 • PCR master mix, 1.2 ml, 1 stk.
 • Crime Scene Investigator primers (blue), 25 μl, 1 stk.
 • Crime Scene Investigator Allele Ladder, 200 μl, 1 stk.
 • Orange G loading dye, 1 ml, 1 stk.

Øvrigt nødvendigt udstyr, der ikke er med i kittet, men som også kan lånes:

 • Gel electrophoresis units – 4 stk.
 • mikropipetter 2-20 µL
 • 20-200 µL, 100-1000 µL
 • aerosol barrier pipettespidser Xcluda B 2-20 µL og 20-200 µL
 • mikrocentrifuge
 • gen cycler
 • strømforsyning

Eventuelt:

 • Vandbad
 • vippebord
 • gel support film
 • vortexer