Comparative Proteomics Kit II: Western Blot Module

Øvelsen er en fortsættelse af øvelsen ”Analyse af fiskeproteiner”. Der laves en immunologisk analyse af proteinerne vha. western blotting.

Western Blotting (Bio-Rad 166-2800EDU)

Kittets indhold

 • Indholdsfortegnelse
 • Instruction manual
 • Reagens tubes, 1 pose
 • Nonfat dry milk blocker, 8 stk.
 • Nitrocellulose and blotting filter paper

Reagenser på frost (-20 grader):

 • HRP color reagent A, 10 ml
 • HRP color reagent B, 0.6 ml
 • Primary Antibody
 • Secondary Antibody

OBS: Der følger ikke geler med kittet, og geler leveres ikke fra CFU, da deres holdbarhed er for kort. 

Øvrigt nødvendigt udstyr, der ikke er med i kittet, men som også kan lånes:

 • mikropipetter 2-20 µL
 • pipettespidser 2-200 µL
 • strømforsyning - maxi
 • 4 stk. lodrette elektroforesekar (mini protean)
 • vandbad
 • vippebord