Virtuelt kursus i virtuel undervisning

Virtuel undervisning bliver stadig mere udbredt, men det er ikke altid, de didaktiske og tidsmæssige gevinster for alvor indfries, hverken for lærerne eller eleverne. Derfor tilbyder vi nu et virtuelt kursus – i virtuel undervisning.

Meget e-læring/virtuel undervisning gennemføres stadig envejs fra lærer til elev, og det kan være svært at bygge overskuelige, motiverende og aktiverende elementer ind i virtuel undervisning.

Derfor tilbyder vi nu et virtuelt kursus – i virtuel undervisning. Gennem kurset prøver lærerne selv virtuel undervisning på egen krop. På den måde får de viden om centrale aspekter i effektiv virtuel undervisning, bl.a. teknologi og teknologiske muligheder, produktionsorienteret undervisning, gruppearbejde og formative evalueringsprocesser.   

Formatet er virtuelt, og der veksles mellem video, korte oplæg, opgaver og workshop.

Målet med kurset er at gøre dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende e-læring/virtuel undervisning.

Virtuelt kursus i virtuel undervisning