Virtuelt kursus i virtuel undervisning

Formatet på dette kursus er virtuelt, så du selv prøver virtuel undervisning
- lidt på samme måde som eleverne!

På kurset sætter vi fokus på centrale fundamenter for god aktiverende virtuel undervisning som fx produktionsorienteret læring, gruppearbejde og peer feedback. Desuden får du eksempler, didaktiske strukturer og relevante it-redskaber. Vi drøfter både synkrone og asynkrone læringsseancer – på såvel modulplan som i hele undervisningsforløb.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Max. 20 deltagere.

 

Virtuelt kursus i virtuel undervisning