Virtuel undervisning/e-læring

E-læring praktiseres i dag mange steder, og flere gymnasier afholder store dele af deres undervisning virtuelt. Men meget e-læring gennemføres stadig envejs fra lærer til elev - med begrænset dialog og interaktion. Samme tendenser gør sig gældende for virtuel undervisning, hvor kritikere har kaldt fænomenet for "lærerfri undervisning".

Vi har derfor i samarbejde med e-lærerne på Voksenuddannelsecenter Frederiksberg (gymnasieafdeling) udviklet et kursus med henblik på at styrke læring, dialog, feedback og samarbejde mellem lærere og elever/kursister.

Kurset sætter fokus på elevtyper, læsestrategier, teknologiudnyttelse, produkter, formativ evaluering, blended learning og didaktisk design. Formatet er oplæg og workshop.

Målet for kurset er at gøre dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende e-læring/virtuel undervisning.

 

Virtuel undervisning/E-læring