Studieområdet og SOP på HTX

Studieområdet afsluttes med et skriftligt, individuelt studieområdeprojekt, som fremlægges ved en mundtlig eksamen. Her skal eleven ud over at vise faglig og metodisk viden, indsigt og forståelse også reflektere over sine valg.

Hvordan kan man tilrettelægge de krævede tematiske forløb og progressionen af studiekompetencer, således at man sikrer, at eleven når ovenstående mål? Hvordan forankres udviklingen af metodisk bevidsthed og studiekompetencer i fagene?

Kurset giver konkrete bud på både indhold og systematisk tilrettelæggelse i form af oplæg og øvelser. Vi går i dybden med et eksemplarisk forløb.

Målet er, at du kan tilrettelægge studieområdet på din egen skole, og at du har fået inspiration til forløb, der giver mening både for eleverne og for dig.

Studieområdet på HTX