Studiekompetencer i forandring

Ufokuserede unge, der hurtigt giver op, og som altid er online? De digitale unge har i høj grad brug for, at vi undervisere hjælper dem med at udvikle frugtbare studiefærdigheder. De må lære informationssøgning på nettet med søgemaskiner, der tilpasser søgningen efter brugeren, og med kilder, der ændrer sig. De bør udvikle læse- og skrivestrategier, lære at holde ud ikke at blive afbrudt, og de må træne dybdelæring.

Kurset tager udgangspunkt i moderne motivationsteori, og vi forankrer teorien i praksis med øvelser og redskaber til at træne en række af nutidens nødvendige kompetencer.

Målet med kurset er at give inspiration til, hvordan du kan arbejde med moderne studiestrategier i dine fag og dermed hjælpe eleverne til at få det fulde faglige udbytte af gymnasietiden.  

Studiekompetencer