Samskrivning og gruppearbejde

Der er store potentialer i at sætte elever til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for individuelt. Gruppernes diskussioner i forbindelse med produktarbejdet er medvirkende til, at eleverne lærer stoffet på en dybere måde, end hvis de blot reproducerer fra bøger og vejledninger. De knækker genrekoder langt mere effektivt, og de får trænet faglige begreber på en grundig måde.

En vigtig del af samskrivning er peer feedback, hvor grupperne giver input til hinandens produkter undervejs i arbejdsprocessen med det formål at forbedre produkterne. Læreren læser med og får eleverne til at reflektere over det faglige stof og over måden, de arbejder med det på.

Det er en forudsætning for vellykket samskrivning, at gruppearbejdet fungerer. Derfor giver kurset også tips og praktiske værktøjer til dette.

På kurset vil der blandt andet være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs.

Kurset giver inspiration og konkrete metoder til, hvordan du kan arbejde med samskrivning i dine fag, herunder med formativ evaluering og peer feedback, samt hvordan du kan hjælpe eleverne med at få gruppearbejdet til at fungere.

Samskrivning og gruppearbejde