Samskrivning og gruppearbejde

Eleverne oplever, at store dele af den faglige hverdag tilrettelægges i kombineret analogt og digitalt gruppearbejde. Der er store potentialer i at sætte eleverne til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for individuelt. Gruppernes diskussioner i forbindelse med produktarbejdet er medvirkende til, at eleverne lærer stoffet på en dybere måde, end hvis de blot reproducerer fra bøger og vejledninger. Samskrivning fordrer dog udvikling af strategier og kompetencer for samarbejde hos elever, der oplever det vanskeligt at håndtere det hybride rums forstyrrelser, muligheder, magtspil og udfordringer. 

Ovenstående kalder på målrettet og tydelig rammesætning, pædagogisk refleksion og didaktisk tilrettelæggelse af samarbejde. Kurset fokuserer derfor dels på at belyse samskrivning fra et elevperspektiv og dels på mere praktiske værktøjer, tips og hands-on-øvelser til, hvordan man kan rammesætte og arbejde med samskrivning. 

På kurset vil der blandt andet være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs, peer feedback og gruppekontrakter. 

Kursets mål er at inspirere til udvikling af en didaktisk model for samskrivning samt give konkrete metoder til, hvordan du kan arbejde med samskrivning, herunder med formativ evaluering og peer feedback, samt hvordan du kan hjælpe eleverne med at få gruppearbejdet til at fungere.

Samskrivning og gruppearbejde