Sæt læreren fri - effektiv og kreativ brug af it

Tid er blevet en mangelvare for mange lærere. Gennem velstrukturerede forløb, hvor eleverne selv laver produkter med it, får eleverne medejerskab til deres læring og styrker deres samarbejds- og produktionskompetencer.

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i produktionsorienteret tilgang til undervisning, multimodalitet og arbejde med det 21. århundredes kompetencer. Relevante programmer, tjenester og eksempler på elevproduktioner gennemgås, og der sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der bruges i arbejdet med produktioner og kvalificeringen af kompetencer. Endelig drøftes ændrede lærerroller og konceptets potentialer – herunder hvordan konceptet kan spare tid og kræfter. Formatet er en vekselvirkning mellem oplæg, “hands on” og workshop.

Målet med kurset er, at læreren bliver i stand til at bruge it effektivt og kreativt i større eller mindre dele af sin undervisning.

Sæt læreren fri - effektiv og kreativ brug af it