Læsning på skærm

Digitale læremidler er ikke til at komme udenom: Eleverne går til eksamen med netprøver.dk, læser e- og ibøger, tekster på forskellige portaler, pdf-filer og hjemmesider. Men hvad betyder skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse?

Flere undersøgelser viser, at en stor del af eleverne har svært ved at huske og forstå, hvad de læser, når de læser digitale tekster. De har også svært ved at navigere i dem, og de mister let overblikket. Andre undersøgelser viser, at digital læsning kan være godt, specielt for svage læsere, samt at det kan virke motiverende at læse tekster, der er lavet til digitale medier.

Uanset hvordan der læses, er det vigtigt at have nogle gode læsestrategier og notatteknikker, og det er vigtigt, at metoderne er trænet meget og grundigt inden skriftlig eksamen, hvor eleverne skal kunne læse, forstå og genfinde vigtige passager i eksamenssættet på netprøver.dk

På kurset får du konkrete værktøjer til at hjælpe eleverne med at læse på skærm på en hensigtsmæssig måde i forskellige typer af digitale læremidler.

Målet med kurset er, at du bliver i stand til at give eleverne relevante faglige læsestrategier til digitale læremidler, så deres forståelse samt deres motivation til at læse forbedres.

Læsning af digitale tekster