Kom videre med virtuel undervisning

Virtuel undervisning blev for alvor udbredt under coronakrisen i foråret 2020. Der blev gjort en masse værdifulde erfaringer, som dette kursus bl.a. vil tage udgangspunkt i. 
Omvendt var det desværre ikke altid, de didaktiske gevinster for alvor blev indfriet, hverken for lærerne eller eleverne. Derfor sætter dette kursus fokus på, hvordan du kan komme videre og gennemføre mere aktiverende og effektiv virtuel undervisning. Og det både som hele virtuelle forløb og i enkelte moduler - fx når du er på kursus.

Du opnår viden om centrale aspekter i både synkron og asynkron virtuel undervisning som fx produktionsorienteret læring, peer feedback og gruppearbejde, og du bliver præsenteret for effektive it-redskaber og didaktiske eksempler. 

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Praktisk information