Karrierelæring

Målet med gymnasiereformen er at styrke de unges evne til reflektere over egen fremtid, både i forhold til studie, karriere og livet i bred forstand.

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis let at virkeliggøre i fagene. Dansk kan fx gennemføre et forløb om eksistentialisme med vinklen “At vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne et meningsfyldt forløb om karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i praksis uden at give køb på fagligheden. Der præsenteres et forslag til en progressionsplan og idékatalog med praktikophold og samarbejde med institutioner eller virksomheder, ligesom der gives forslag til øvelser, som skal give eleverne forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg.

Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med karrierelæring både i de enkelte fag og på tværs af fag.

karrierelæring