Future Classroom Labs i gymnasiet

Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole er et bud på, hvordan fremtidens uddannelsesmiljø og didaktik kan designes. Der sættes fokus på rummets zoner og de didaktiske muligheder, og vi drøfter, hvordan teknologier såsom 3D-print, lasercutter, små robotter m.m. kan fremme læreprocesser, kreativitet og innovation på ungdomsuddannelserne. Desuden gives en introduktion til 21st Century Learning Design, som er vores koncept for arbejde med fremtidens kompetencer.

Kurset har som formål, at deltagerne inspireres til at anvende kreative, innovative og undersøgende undervisningsforløb både enkelt- og flerfagligt, og at skolen får idéer til at understøtte læringsprocesserne i form af forskellige teknologier samt indretningen af læringsrummene.

Future Classroom Labs i gymnasiet