Formativ evaluering og peer feedback

Hvordan understøtter vi elevernes skriftlige læring bedst muligt i den korte tid, vi har til at rette? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen – og hvordan kan de vejlede hinanden? Hvordan arbejder vi med progression i elevernes skriftlige arbejde?

Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering samt peer feedback, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for hands-on på forskellige værktøjer, fx Google Docs, screencasts, quiz- og testværktøjer.

Målet med kurset er, at du får idéer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, samtidig med at du selv arbejder mere effektivt.

Formativ evaluering og peer feedback