It og digital dannelse i historie

Elevernes evne til at gennemskue tendens og "falsk historie" er stærkt udfordret af internettets forskelligartede materiale og de sociale mediers funktionalitet. Med den nye læreplan lægges der derfor i høj grad vægt på, at eleverne bliver digitalt dannede i historie. Mange af de kendte redskaber kan stadig bruges, men der er også brug for nye tilgange, hvis dette skal lykkes i en digital tidsalder. 

Du vil på kurset opnå viden om, hvordan der kan laves materialekritik på hjemmesider og på "falske" historiesider/-videoer. Desuden fokuseres på, hvordan digitale programmer og internettjenester kan bruges til aktivering af eleverne, så de kan træne deres historiebevidsthed og ikke mindst blive digitalt dannende. Desuden ses der på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen.

Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it inddrages til digital dannelse i historie.

It og digital dannelse i historie