Digital dannelse i historie og samfundsfag

Digital dannelse er en del af den almene dannelse. I de nye læreplaner lægges der vægt på, at samfundsfag og historie skal indgå i den digitale dannelse af eleverne. Fagene skal indgå i arbejdet med tre overordnede digitale kompetenceområder: informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer. Det stiller store krav til elevernes digitale faglighed, idet eleverne både skal kunne opstille søgestrategier og foretage materialekritik af forskellige digitale materialer. I tillæg skal eleverne kunne samarbejde i digitale hybride rum om at skabe kreativt indhold i forskellige digitale genrer og medieformater. 

På kurset arbejder vi med, hvad digital dannelse er, og hvilke digitale kompetencer vi kan inddrage i undervisningen. Der arbejdes i praksis bla. med at konkretisere digitale kompetencer med afsæt i DiDaK’s pædagogiske formater.  

Målet med kurset er at give konkret inspiration til, hvordan elevernes digitale dannelse kan udvikles løbende, og hvordan abstrakte kompetenceområder kan oversættes til konkret fagligt indhold.

Digital dannelse