Digital dannelse - hvorfor og hvordan?

Almendannelse handler i dag om digitale kompetencer og om evnen til at forholde sig reflekterende og kritisk til den digitale virkelighed. 

På det praktiske plan er det vigtigt at eleverne kan anvende programmer og samarbejdsværktøjer, samt at de får erfaring med faglig produktion til nettet. Det er også vigtigt, at de udvikler evne til at sætte sig ind i nye programmer og medier.

På det refleksive plan skal eleverne kunne imødegå distraktionsproblemer og overafhængighed af it. De skal kunne forholde sig kritisk til fx informationssøgning og plagiat, og de skal have forståelse for de processer, der sættes i gang, når deres egen produktion offentliggøres på nettet. De skal også være bevidste om de digitale spor, de sætter.

På kurset arbejder vi med, hvad digital dannelse er, hvilke digitale kompetencer vi bør træne vores elever i - og ikke mindst hvorfor. Der arbejdes praktisk med en del af de digitale kompetencer. 

Målet med kurset er at give konkret inspiration til, hvordan elevernes digitale dannelse kan udvikles gennem arbejde med nødvendige digitale kompetencer. 

Digital dannelse