Google Analyse

Brug Google Forms til at lave spørgeskemaer og prøver til eleverne. Eleverne kan også samarbejde om at oprette og redigere spørgeskemaer til hinanden