Blogs

Få ideer til hvordan du kan anvende blogs i din undervisning på en måde, der blandt andet træner elevernes skrivekompetencer, genrebevidsthed, samarbejdsevner og bevidsthed om egne læreprocesser. Kom i gang med at lave dine egne blogs.

Inspiration til anvendelse af blogs i undervisningen:

Læs nedenstående vejledning til, hvordan du kommer i gang med at lave blogs på Blogger.