Sprogfag

Duolingo

Sprogtræningsprogram, der også fås som app til iPhone. Simple ord og sætninger trænes. Forståelse og stavning, men ikke grammatiske regler. Der kan vælges spansk, tysk, fransk, italiensk og portugisisk (fra engelsk) og engelsk (fra portugisisk eller spansk). Der gives point og man har et bestemt antal liv. Det er let at se hvor man er nået til, og hver øvelsesrunde er af overskuelig længde (18 korte øvelser). Trænes der på pc, kan man se status over hvilke ord, der er trænet i hvilke øvelser, og de ord, der har været sværest i øvelserne, kan trænes mere.

Der kan ikke hoppes i øvelserne – de skal gennemgås i kronologisk rækkefølge, og der differentieres ikke mellem gode og dårlige elever.

Der kan ikke samarbejdes mellem elever eller mellem elever og lærer. Læreren får ikke noget indblik i hvordan den enkelte elev klarer sig. Der arbejdes individuelt og uafhængigt af andre. Læreren kan heller ikke give bestemte øvelser som lektier, medmindre alle er nået til samme sted.

Duolingos brugervenlighed er rigtig god. Til gengæld kan det kun bruges på én måde: til individuel indlæring eller træning af sprog.