Alle fag

Restudy

Restudy indeholder undervisningsvideoer, der i de naturvidenskabelige fag dækker mindst C-niveau. De øvrige fag udbygges efterhånden. Der er desuden tests, tutorforum hvor der kan stilles faglige spørgsmål, filer med tekstgennemgang af teori og relevante links. App-udgaven til iPhone indeholder kun videoer.

Restudy er tænkt som en læringsplatform, hvor der kan ses videoer, der svarer til tavleundervisning, hvorefter tests kan besvares, enten i form som forståelsestjek eller som prøve, hvor læreren får resultatet (forudsat at skolen har abonnement). Der bygges således på tankegangen om ”flipped classroom”, men videoerne er ret kedelige og lange, så interessen tabes let.

Lærere kan uploade materialer på siden og dele dem med deres hold eller med alle Restudy-brugere. Elever kan ikke uploade materialer, men de kan stille faglige spørgsmål i tutorfunktionen.

Der kan ikke samarbejdes mellem elever i Restudy. Lærere kan give elever lektier for og sende beskeder til hold, men der kan ikke sendes noget den anden vej.

Restudy er muligvis en god hjælp til svage elever eller elever med stort fravær, men platformen er for kedelig og traditionel i fagsynet. Som lærer får man ingen nytænkning. Og det er dyrt: 399 for privatpersoner eller fra 100 kr. pr. elev pr. år som skoleabonnement.