Innovation

Nedenfor kan du læse om innovation i undervisningen, både konkrete ideer og tilbud om kurser

Hvad er innovation?

Innovation er traditionelt set nytænkning, der skaber økonomisk værdi. Idag udvider vi værdibegrebet til også at omfatte "sociale værdier og andre værdifulde bidrag, der er med til at forbedre livet generelt, fx samfundet eller miljøet" (Lotte Darsø i Asterisk, sept. 2011).

Via linket nedenfor kan du finde oplæg fra Michael Paulsen om innovation i gymnasiet.

Nedenfor kan du finde publikationerne "Metoder" og "Erfaringer" fra projektet "Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden". Der er mange gode idéer, konkrete drejebøger for forløb m.m.

 

Innovation i AT

Hvorfor virker innovation så motiverende?

Nyeste forskning om motivation og engagement ("Unges motivation og læring", 2013) sætter fokus på følgende seks punkter:

  • Emnerne opfattes som relevante og nyttige ift. elevernes livssituation og identitetsudvikling
  • Eleverne er medbestemmende
  • Eleverne samarbejder
  • Eleverne producerer til andre end læreren
  • Kreativitet foreslås af særligt én forsker
  • Læreren er tydelig og nærværende

De problemer, eleverne skal løse i innovationsprojekter, har eleverne selv valgt – de opfatter dem som ægte og relevante, eleverne samarbejder og laver en løsning, som giver værdi for andre – dvs. de præsenterer den for andre end læreren. Hvis læreren under hele denne proces så også udøver klar og tydelig ledelse, så har innovationsprojektet opfyldt samtlige parametre for motivationsfremmende undervisning.

Mere om innovation

Sådan fremmer du elevernes innovationskompetence (ifølge Lotte Darsø, forfatter til bogen "Innovationspædagogik"):

  • Nytænk undervisningen: Vælg et emne fra pensum, men undervis på ny måde
  • Få eleverne ud af skolen: Vælg et andet læringsmiljø. Innovation skal opleves og gøres.
  • Få eleverne til at søge viden på en ny måde: interviewe ansatte fra lokale erhvervsliv, beboere.
  • Vær til rådighed: Vejled eleverne via intranet eller faste møder mellem elever og lærerteam.

Nedenfor er der link til et katalog over både enkelt- og flerfaglige forløb, der udvikler elevernes innovationskompetence. Kataloget er udarbejdet i forbindelse med udviklingsprojektet "Den innovative lærer" (2011), som var støttet af Entreprenørskabsfonden, Center for Undervisningsmidler UCC, Rungsted Gymnasium, Kalundborg Gymnasium og Hf, Næstved Gymnasium og Hf, Køge Handelsskole og Køge htx.

Projektrapporten fra udviklingsprojektet "Den innovative lærer" kan læses nedenfor:

Her kan du læse om et konkret innovationsforløb i kemi/biotek-undervisning i 1g:

Kontakt gymnasiekonsulent Hanne Heimbürger hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille kursus til din skole i innovation