Innovation

Få konkrete ideer til innovation i undervisningen her!

”Elevernes innovative kompetencer skal styrkes, så eleverne lærer at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Det er væsentligt, at elever kan forholde sig til og arbejde med løsning af problemer, de ikke har mødt før. De innovative kompetencer skal både prioriteres i de enkelte fag og i faglige samspil.” (Gymnasiereformen 2016)

Hent konkret inspiration til både metoder og forløb på denne side: http://www.emu.dk/modul/innovation-i-begynd-her

Innovation motiverer

Forskning om at øge de unges motivation og engagement anbefaler, at undervisningen fx tilrettelægges på en måde, der direkte kan oversættes til innovationsundervisning.  ("Unges motivation og læring", 2013)

  • Emnerne opfattes som relevante og nyttige ift. elevernes livssituation og identitetsudvikling
  • Eleverne er medbestemmende
  • Eleverne samarbejder
  • Eleverne producerer til andre end læreren
  • Kreativitet (foreslås af særligt én forsker)
  • Læreren er tydelig og nærværende

De problemer, eleverne skal løse i innovationsprojekter, har eleverne selv valgt – de opfatter dem som ægte og relevante, eleverne samarbejder og laver en løsning, som giver værdi for andre – dvs. de præsenterer den for andre end læreren. Hvis læreren under hele denne proces så også udøver klar og tydelig ledelse, så har innovationsprojektet opfyldt samtlige parametre for motivationsfremmende undervisning.

Inspiration til innovativ undervisning

Hent et katalog over både enkelt- og flerfaglige forløb, der udvikler elevernes innovationskompetence:

Projektrapporten fra udviklingsprojektet "Den innovative lærer" kan måske inspirere:

Det er nemt at undervise kreativt og innovativt, men hvordan tilrettelægger man en undervisning, der gør eleverne innovative?

På kurset introduceres forskellige definitioner på innovation, og vi diskuterer, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Vi arbejder med relevante innovationsmodeller og metoder, og I får praktiske eksempler på øvelser og forløb.

Målet med kurset er, at I bliver i stand til at undervise på en måde, der udvikler elevernes kreativitet og innovationskompetencer.